NHÂN DÂN ĐÃ HIỂU BẢN CHẤT CỦA ĐỘC TÀI.Thể chế nhà nước độc đảng của VN hiện nay là nhà nước không đầu, không có nguyên thủ, mà là thể chế đảng thủ, (chính xác là Trung ương (TW) đảng thủ), như một người nhưng có nhiều cái đầu (khoảng 200 cái đầu UVTW).
Đảng nắm cả lập pháp, hành pháp, tư pháp, cả quân đội, công an, tòa án, cống tố, cả báo chí, và các đoàn thể xã hội như công đoàn, hội phụ nữ, hội nông dân...toàn bộ nến kinh tế và mọi thứ thuộc vế xã hội, và đất nước VN.

Thể chế độc đảng, nhiều đầu có những khuyết điểm không thể chối cãi sau:

1. Người vụ lợi trong đảng thường khôn khéo lồng ý riêng của mình vào nghị quyết đảng.
2. Nghị quyết đảng lãnh đạo toàn diện, nhất là toàn bộ nhân sự của nhà nước, xã hội, tòa án, quân đội....nên đảng là cao nhất.
Vì đảng tối cao, nên nó vô hiệu hóa tính tối cao, tính chính danh, tính công lý của pháp luật.

3. Thể chế, mà một đảng trùm lên toàn bộ nhà nước và XH, nó vận hành
xã hội theo kiểu hai mặt, một mặt theo luật pháp, một mặt theo nghị quyết đảng hoặc chỉ thị trực tiếp của các yếu nhân trong đảng, yếu nhân là UVBCT, UVTW và thận hữu của các vị này.

4. Chính vì tính hai mặt của thể chế, nên dù bản chất rất hiền lành của Dân VN cũng buộc họ thành mafia hoặc thành nạn nhân của mafia.
Nó giải thích cho sự suy đồi nghiêm trọng của đạo đức xã hội ngày nay, và sự hỗn loạn thường trực, nó chiếm hết không gian của đạo đức, cạnh tranh lành mạnh, và động lực sáng tạo...

5. Khi sai lầm, đảng có nhận khuyết điểm cũng như "ném đá ao bèo", vì ai cũng nghĩ "nó chửi đảng, có chửi riêng bố đâu mà bố đau, bố sợ ". Điều này làm cho nhiều cái đầu trong đảng (UVTW) bị trơ, bị nhờn, làm họ không còn lòng tự tôn, lòng tự trọng nữa. Nếu ai có lòng tự trọng thì bị thiệt thân, vì lãnh đạo tập thể, khuyết điểm là của tập thể, nhưng tập thể (cả đảng) lại không bao giờ bị thay thế. Nên tốt nhất là lỳ lợm.

6. Dù khuyết điểm đến mức buộc đảng phải ngừng hoạt động để chấn chỉnh, bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu, thay thế tổng thành hoặc toàn bộ...thì không có một đảng khác dự trữ (đối lập tương đương, thường trực) thay thế, và đảng cứ phải hoạt động trong tình trạng hư hỏng, càng làm đảng hư hỏng nặng hơn, ảnh hưởng đến sự nguy an của cả một dân tộc...

(Bang Tran ngày 28/3/2014)

, ,

0 nhận xét

Đăng nhận xét
Được tạo bởi Blogger.