Thư giãn: Tổng Lú và Cây đèn thần


Trong khi kinh tế đất nước bên bờ khủng hoảng, tham nhũng không kiểm soát nổi, nội bộ đảng thì đấu đá lẫn nhau. Trong một chuyến vi hành đầu xuân, Tổng Lú  lượm được cây đèn thần. Mừng lắm, Tổng Lú quyết định dùng cây đèn thần để biến VN thành cường quốc số 1 thế giới, đập tan bọn tham nhũng và các phe phái đối nghịch. Tổng Lú mang đèn thần ra cọ vào nó nhiều lần, nhưng không thấy Thần đèn hiện ra.
Tức quá chửi: "ĐM, cọ hoài mà chẳng ra!".

Có tiếng đáp: "ĐM, không phải tao không muốn ra, nhưng tao đ biết đường đến XHCN!".

Được tạo bởi Blogger.