Đa đảng hơn hay độc đảng hơn???

Nếu VN có chế độ chính trị đa đảng, thì các bạn sinh viên có quyền và cơ hội để tự thành lập các đảng chính trị hay gia nhập các đảng chính trị phù hợp. Và các bạn sẽ có hướng để phấn đấu cho tương lai chính trị của mình ngay từ khi còn trong ghế nhà trường. Các bạn sinh viên phấn đấu để ứng cử làm dân biểu, thượng nghị sĩ, thị trưởng, hay tổng thống. Các bạn có quyền và cơ hội sử dụng tài năng của mình để phục vụ cho nhân dân và Tổ quốc. Chế độ độc đảng CS đã cướp đi cơ hội, quyền và tương lai của các bạn.


Đa đảng là loạn???

Nhiều bạn sinh viên cho rằng đa đảng sẽ loạn. Quan điểm đó SAI:

Bởi 99,9% các nước trên thế giới đều đa đảng, số nước đa đảng bị khủng hoảng chính trị cũng chỉ bẳng số nước độc đảng cộng sản còn sót lại.
Mọi sự khủng hoảng ở các nước đa đảng rồi sẽ ổn định rất nhanh và họ sẽ bước vào một kỷ nguyên mới tươi sáng cho đất nước họ.
Ở các nước đa đảng mà còn có sự bất ổn, nhưng 100% dân chúng không chấp nhận trở lại chế độ độc đảng để mất tự do và dân chủ.
Các nước độc đảng cộng sản tuy chưa sảy ra khủng hoảng chính trị, nhưng cả dân tộc bị mất tự do và chìm trong đêm tối. Bọn quan chức cường quyền mặc sức tham nhũng, vơ vét của cải và tàn phá đất nước.

Vậy đa đảng hơn hay độc đảng hơn???


, ,

0 nhận xét

Đăng nhận xét
Được tạo bởi Blogger.