Đảng CS luôn luôn thất bại trong các xã hội tự do dân chủ


Tạo sao các đảng cộng sản không thể phát triển và giành thắng lợi ở các nước tự do dân chủ đa đảng??? Mặc dù đảng cộng sản được tự do tồn tại và tuyên truyền.
Nếu các bạn sinh viên học lịch sử VN và lịch sử thế giới thì thấy là: Tất cả các đảng CS mà nắm được quyền lực ở các nước trên thế giới đều bằng tuyên truyền lừa dối và sử dụng bạo lực. Sauk hi nắm được quyền lực, thì họ lại tiếp tục sử dụng tuyên truyền lừa dối và bạo lực để bảo vệ và duy trì quyền lực của họ.
Trước hết là tuyên truyền dối trá rằng họ là đảng cách mạng, giải phóng dân tộc để đem lại tự do, dân chủ cho mọi người dân.
Thứ hai, khi có được sự ủng hộ của người dân, họ vũ trang và dùng bạo lực để cướp chính quyền, tiêu diệt các đảng phái đối lập.
Sau khi nắm được chính quyền thì đảng CS quyết định mọi vấn đề của đất nước, không thực hiện dân chủ hóa như họ cam kết. Họ biến người dân thành người làm thuê để phục vụ cho quyền lực và cuộc sống xa xỉ của họ và con cháu họ.
Quyền lực được truyền lại cho các thế hệ con cháu của họ. Người dân muốn có được việc làm trong cơ quan nhà nước phải bỏ tiền để mua.
Trong các nước dân chủ đa đảng, đảng cộng sản không thể tuyên truyền lừa dối và sử dụng bạo lực để dành quyền lực.

Bởi vậy, đảng CSVN rất sợ đa đảng và không chấp nhận đa đảng.

,

0 nhận xét

Đăng nhận xét
Được tạo bởi Blogger.