CÙNG SUY NGẪM: Tại sao đảng CS không thể tồn tại, phát triển và nắm quyền lực ở các nước dân chủ văn minh?


Về phương pháp giành quyền lực: Từ đầu thế kỷ 20, các đảng CS luôn luôn chủ trương dùng bạo lực, khủng bố để cướp chính quyền. Thực tế là 100% các đảng CS đã dành được quyền lực đều bằng phương pháp bạo lực. Những điều này bị cấm ở các nước dân chủ văn minh và không được nhân dân ủng hộ.

Về tuyên truyền: bản chất của đảng CS lừa bịp và lừa dối. Bởi vậy, đảng CS phải tìm mọi cách độc quyền báo chí và hạn chế quyền tự do ngôn luận của nhân dân. Nhưng trong các nước dân chủ văn minh thì mọi người dân được tự do làm báo, tự do ngôn luận. Do vậy, đảng CS không lừa dối người dân, và không được người dân ủng hộ.

Về Y học: chúng ta có thể ví đảng CS và tư tưởng CS giống như các loài ký sinh trùng, hay vi khuẩn bệnh lao. Chúng chỉ có thể ký sinh ở những nơi lạc hậu, nghèo nàn, những con người yếu đuối, bệnh tật. Trong các nước dân chủ văn minh, giàu có thì họ miễn nhiễm với các loài ký sinh trùng hay vi khuẩn lao này. Tư tưởng CS được tự do tuyên truyền, nhưng người dân không thèm quan tâm và để ý.

Về mặt bảo vệ quyền lực: đảng CS thì chủ trương trả lương rất thấp cho cán bộ, công chức. Do vậy muốn có cuộc sống khá giả thì buộc các cán bộ, công chức phải tìm cách tham nhũng. Có quyền lực càng cao thì tham nhũng càng dễ. Do vậy, các cán bộ, công chức phải ra sức bảo vệ chính quyền, bảo vệ chế độ để tham nhũng. “Bảo vệ chế độ để tham nhũng và tham nhũng để bảo vệ chế độ”. Điều này không bao giờ sảy ra ở các nước dân chủ văn minh.


Trên đây là một số suy ngẫm của tôi, mong các quí vị cùng đưa ra các suy ngẫm của mình.

Được tạo bởi Blogger.