Thư giãn: 9 bao muối còn nhạt?


Cuối mỗi tháng, Văn phòng trung ương đảng lại tổ chức sinh hoạt chi bộ. Sau khi các nội dung chính kết thúc, Tổng Lú thường bắt các đảng viên trong chi bộ kể chuyện cười cho khuây khỏa. Lần này, có một sinh viên trẻ đang thực tập ở đó, nhưng cậu đã là đảng viên dự bị vì cậu xuất thân từ gia đình nghèo khổ. Cậu vốn hiền lành, nhút nhát, nên Tổng Lú yêu cầu cậu mạnh dạn đứng lên kể chuyện. Từ chối không được, cậu đành kể:

-          Đời ông nội tôi làm nghề bán muối, mỗi ngày bán được 3 bao muối, ông nội qua đời, truyền nghề lại cho bố tôi. Mỗi ngày, bố tôi cũng bán được 3 bao muối. Bố tôi qua đời, truyền nghề lại cho tôi, trước khi vào đại học, mỗi ngày tôi cũng bán được 3 bao muối.

Tổng Lú bực mình đứng dậy nói: Chuyện nhạt như thế mà cũng kể.


Cậu sinh viên ngồi xuống và lầm bầm: Người ta gọi Tổng Lú là phải, 9 bao muối mà còn kêu nhạt!

Được tạo bởi Blogger.