Thư giãn: 10% và 100%


Nhận lời mời của Bộ trưởng Xây dựng của một nước ở châu Phi,  một vị Bộ trưởng của VN được chính phủ cử sang thăm để học tập kinh nghiệm. Vị Bộ trưởng của VN được người đồng cấp mời về nhà ăn tối. Vị Bộ trưởng  này sống ở một biệt thự tuyệt đẹp như một cung điện.
Vị Bộ trưởng của VN hỏi vị Bộ trưởng nước chủ nhà: "Làm sao ông mua nổi dinh thự này với mức lương của ông?".
Ông Bộ trưởng XD nước chủ nhà mời khách đi đến một khung cửa sổ, chỉ cho khách mấy chiếc cầu đằng xa và nói: "Ông thấy cây cầu đó không?"
Bộ trưởng của VN đáp: "Có, tôi thấy rồi".
Vị Bộ trưởng nước chủ nhà nói thầm thì: "10 phần trăm", ý nói 10 phần trăm chi phí cho cây cầu đã vào túi ông ta.
Một năm sau đến lượt vị Bộ trưởng của một nước Phi Châu sang thăm ông Bộ trưởng của VN. Ông thấy dinh thự của ông Bộ trưởng của VN đẹp hơn của ông nhiều lắm. Ông khách Bộ trưởng hỏi:
"Làm sao ông có thể sắm nổi dinh thự như thế này, với mức lương của mình?"
Vị Bộ trưởng của VN đưa ông ta ra một cửa sổ, nhìn về phía chân trời và nói:
"Ông có thấy cây cầu đằng kia không?"
Vị khách Bộ trưởng đáp: "Không thấy, cầu nào đâu?"

"Chính thế". Vị Bộ trưởng VN đáp một cách đầy hãnh diện, "100 phần trăm đấy".

0 nhận xét

Đăng nhận xét
Được tạo bởi Blogger.