Những bức ảnh của những trẻ em nghèo khốn khó

Đảng csvn tham nhũng và suy thoái, đã làm cho những trẻ em phải lao động cực khổ khi còn tấm bé. Và đảng csvn cũng đã và đang tạo ra rất nhiều những bất công, bất bình đẳng trong xã hội. Mỗi bạn trẻ cần phải đấu tranh để xây dựng xã hội công bằng ngay từ lúc này.

,
Được tạo bởi Blogger.