Hiểu như thế nào về CNXH?

Một cụ về hưu hỏi mình:

- Chú có hiểu về CNXH không?
- Dạ, cháu cũng lơ mơ lắm, chỉ biết đó là một xã hội làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu.
- Thế theo chú thì bao giờ nước ta sẽ xây dựng thành công CNXH?
- Dạ, cháu cũng không biết, nhưng có lẽ còn hơi lâu bác ạ.
- Thành công một phần rồi đấy. 
- Nghĩa là răng ạ?
- Thì nhiều quan chức bây giờ đang làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu đó. Cấp phó thì quá nhiều, ngồi xơi nước, cấp trưởng thì có cấp phó lo việc rồi, cũng rảnh. Công việc thì thế mà bổng lộc thì nhiều, ô tô, nhà cửa, đất đai thì xông xênh, đó không phải là hưởng theo nhu cầu à. 
- Dạ, bác nói đúng ạ, nhưng cháu nỏ dám nghĩ rứa vì nhạy cảm lắm ạ. Thôi, bác cháu ta nói chuyện uống rượu đi, cháu xin kính bác chén nữa!.

0 nhận xét

Đăng nhận xét
Được tạo bởi Blogger.