CHỬI KIỂU VIỆT CỔ NGÀY XƯA!

Cha con đẻ ra bố cái thằng thượng tổ bảy mươi đời nhà thằng nào, con nào, làm quan tham ăn không, ăn hỏng của dân!
Chúng mày là những con súc sinh có tai như điếc, có mắt như mù, có mồm như câm, tâm như tâm con dã thú!
Cha con đẻ ra bố chúng mày! Dân của tao lành hiền tốt bụng, đất nước của tao nó có làm nên tình, nên tội gì đâu mà chúng mày đào bới xới lộn bán từ rẻ rách, bán đến phóng xạ hả giời!
Tài sản nó ở dưới đất, cây cối nó làm đẹp cho đường phố, quyển sách nó như những tờ giấy trắng,... Nó có nhảy lên bàn thờ cụ tổ nhà chúng mày đâu mà chúng mày nay đào mai xới, nay chặt, mai viết toàn những chuyện, thạch sanh cởi truồng, thánh gióng tắm ao, thỏ bóp dái hổ để đầu độc con em!
Chúng mày ăn đồng tiền xương máu của dân, chúng mày sẽ ung thư, lòi mắt, cắt họng, đi đường thì bị xe đâm. Đi thuyền thì thuyền đắm, đi máy bay thì máy bay rơi! Họ hàng con cháu chúng mày sẽ bị xé xác phanh thây voi dày ngựa xé nhé!
Ông mày, Bà mày không chịu nổi nữa rồi! Chúng mày giả ngu giả điếc giả câm giả mù để ăn đến bao giờ nữa hả trời ơi!!!
Cha con đẻ ra bố cái thằng thượng tổ bảy mươi đời nhà những thằng tham quan!!! Nhé!
Mỗi ngày mỗi sáng mở mắt ra từ nông thôn đến thành thị, từ miền xuôi lên miền ngược, từ ngoài bắc vào trong nam, chúng mày phải nghe cha con đẻ ra bố cái thằng thượng tổ bảy mươi đời nhà chúng mày!!!

0 nhận xét

Đăng nhận xét
Được tạo bởi Blogger.