Giới thiệu về Diễn đàn Sinh viên Việt Nam(tiếng Việt - English)Diễn đàn Sinh Viên là nơi để sinh viên và tuổi trẻ Việt Nam tranh luận về các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước. Là nơi cung cấp các thông tin, kiến thức về quyền con người.
Với mục đích nâng cao nhận thức và hiểu biết của sinh viên và tuổi trẻ Việt Nam về quyền con người và các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội.
Từ đó góp phần vào việc bảo vệ và thực thi các quyền con người. Và dân chủ hóa Việt Nam.

Diễn đàn Sinh viên Việt Nam mong nhận được sự ủng hộ tài chính của Quí vị. Mọi sự đóng góp xin gửi về tài khoản paypal: 

diendansinhvienvn1@gmail.com 

Trân trong cảm ơn.

Vietnamese Youth Forum provides a platform for students and youth to converse and debate openly on pertinent political, economic and social challenges in Vietnam today. The Forum also functions as an educational platform to provide information on international human rights.

Vietnamese Youth Forum aims to raise public awareness and educate Vietnamese students and youth on critical human rights, political, economic and social issues that our country is facing. Vietnamese Youth Forum advocates for a just, democratic, and progressive Vietnam.

We hope to have your financial supports. Any financial support, please send to paypal account:

diendansinhvienvn1@gmail.com 

Thank you very much.

Được tạo bởi Blogger.