Dành thời gian cho học sinh đọc sách 
tại trường

Công văn ban hành đầu tháng 1-2016, Bộ GD-ĐT đề nghị các nhà trường phổ thông đổi mới hình thức, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tận dụng các nguồn thông tin ngoài sách giáo khoa.
“Các nhà trường và cha mẹ học sinh phải thảo luận để thống nhất áp dụng quy định về thời gian đọc sách tại trường và ở nhà, trong đó có thời gian cha mẹ đọc sách cùng con, lựa chọn giới thiệu những cuốn sách thiết thực, phù hợp với tâm lý lứa tuổi và mục tiêu giáo dục” là nội dung được Bộ GD-ĐT yêu cầu các sở GD-ĐT trực tiếp triển khai và giám sát việc thực hiện tại các trường phổ thông, nhằm khắc phục tình trạng đi xuống về “văn hóa đọc” ở học sinh.
Cũng trong công văn chỉ đạo về việc này ban hành đầu tháng 1-2016, Bộ GD-ĐT đề nghị các giáo viên trường mầm non tăng cường thời gian đọc sách, kể chuyện cho trẻ; các nhà trường phổ thông đổi mới hình thức, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tận dụng các nguồn thông tin ngoài sách giáo khoa...

0 nhận xét

Đăng nhận xét
Được tạo bởi Blogger.