Lãnh tụ và tội đồ của dân tộc.

“Bác sĩ sai lầm có thể hại một mạng người.
Lãnh tụ sai lầm, làm hại tương lai của cả một dân tộc .”

Để đánh giá tầm vóc, sự vĩ đại của một lãnh tụ thì người ta sẽ căn cứ và những di sản mà vị lãnh tụ đó để lại cho dân tộc, quốc gia đó.
Những lãnh tụ như Washington, Gandi, Nelson Mandela,… Họ vĩ đại, họ được Nhân dân tôn kính bởi những công lao, những di sản tuyệt vời mà họ để lại; Di sản của họ là một nền chính trị tự do, dân chủ; Nhà nước pháp quyền, kinh tế thị trường và tôn trọng nhân quyền,… Đó là những nền tảng quí báu để biến một quốc gia từ nghèo nàn thành một quốc gia giàu có, hùng mạnh và văn minh. Những vị lãnh tụ trên thì tầm vóc của họ không chỉ ở mức quốc mà là tầm vóc thế giới.
Lãnh tụ trong các quốc gia độc đảng toàn trị thì được nhào nặn bởi bộ máy tuyên truyền dối trá và lừa bịp. Lãnh tụ đó thực chất chỉ là người lãnh đạo của một đảng, một nhóm người. Tài năng ở mức trung bình, đạo đức có vấn đề(ngày nay để tìm hiểu sự thật về một lãnh tụ nào đó, chúng chỉ cần vào google, đánh chữ: “sự thật về lãnh tụ……” Tất cả sự thật sẽ hiện ra trước mắt bạn),… Nhưng qua bộ máy tuyên truyền dối trá và lừa bịp, những cái xấu xa được che đậy, cái tốt thì vay mượn của nhiều người. Người lãnh đạo bình thường đó đã trở thành lãnh tụ vĩ đại, danh nhân văn hóa, cha già dân tộc,…
Di sản của họ để lại là một nền chính trị độc đoán. Không có đối lập để kiểm soát quyền lực. Độc đảng dẫn đến quyền lực tuyệt đối, quyền lực tuyệt đối dẫn đến sự tha hóa tuyệt đối của các thế hệ lãnh đạo sau này. Từ đó, tham nhũng trở thành quốc nạn, giặc nội xâm.
Hậu quả là xã hội đầy bất công, luật pháp bị trà đạp, môi trường sống bị hủy diệt, mọi giá trị đạo đức bị đảo lộn.….
Ngày nay, điều nguy hiểm nhất là nhiều người còn thiếu thông tin, thiếu hiểu biết nên vẫn mù quáng tin vào vị lãnh tụ này. Do vậy, lãnh đạo các cấp, các ngành mới lợi dụng vào đó để lập dự án xây tượng đài, chi ngân sách để học tập đạo đức,… gây tốn kém biết bao tiền của của Nhân dân.
Muốn chống được độc tài, tham nhũng trước hết cần loại bỏ tư tưởng sùng bái lãnh tụ. Bởi một trong các nguyên nhân để kéo dài thể chế chính trị độc đảng toàn trị đó là nạn sùng bái lãnh tụ một cách mù quáng.
Khi các quốc gia độc tài, độc đảng chuyển sang dân chủ. Mọi sự thật về lãnh tụ đó được phơi bày ra cho Nhân dân thấy. Lúc đó, từ một lãnh tụ có thể sẽ trở thành Tội Đồ của dân tộc.

Luật sư Nguyễn Văn Đài

,

0 nhận xét

Đăng nhận xét
Được tạo bởi Blogger.