Xây dựng TP.HCM trở thành “thành phố học tập”

UBND TP.HCM vừa phê duyệt kế hoạch tổ chức các hoạt động của “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2015.
Chương trình nhằm giúp các cấp lãnh đạo, tổ chức xã hội, nhân dân nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa của nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập.
Đồng thời tăng cường cơ hội học tập cho người dân ở mọi lứa tuổi, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập từ cơ sở nhằm góp phần xây dựng TP.HCM trở thành “thành phố học tập”.
Cụ thể, TP.HCM sẽ tổ chức khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2015 tại Q.1 vào ngày 27-9.
Trong “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”, các đoàn thể cấp TP sẽ giới thiệu các mô hình học tập, gương học tập tiêu biểu trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của bản thân, gia đình, cộng đồng.
Các đơn vị sẽ triển khai đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động...
Ngày 10-10 sẽ tổng kết, khen thưởng những tập thể, cá nhân tham gia tốt “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”.

0 nhận xét

Đăng nhận xét
Được tạo bởi Blogger.